„Caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a făcut-o dreapta Ta, şi o desăvârşeşte!” Duminica a XIII-a după Rusalii la Sfânta Mănăstire Curchi

„Doamne, Doamne, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta şi o desăvârşeşte pe ea! „

În Duminica a XIII-a după Rusalii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Parabola evanghelică din această Dumnică ne spune: „Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie (…) și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe” (Matei 21, 33).  Este ușor de înțeles că „stăpânul“ este Dumnezeu, iar „via“ este lumea. În continuare ne este prezentat planul Său de mântuire: gardul înseamnă Legea dată prin Moise; teascul – Altarul Jertfelor; turnul – Templul; lucrătorii sunt fiii lui Israel, reprezentând, de fapt, poporul ales; plecarea departe arată libertatea şi încrederea pe care Dumnezeu a dat-o omenirii; slugile trimise în mod repetat pentru culegerea roadelor (faptelor bune) sunt proorocii; Fiul Stăpânului este Însuşi Iisus Hristos, Mântuitorul „viei“, pe Care mai-marii vremii L-au scos afară şi L-au omorât; via a fost încredinţată, apoi, altor lucrători, adică popoarelor păgâne, care treptat au fost încreştinate şi de la care se aşteaptă să lucreze în aşa fel încât să aducă roadele pe care cei dintâi nu le-au adus…

Acest fragment evanghelic ne cheamă pe toți să fim lucrători conștiincioşi ai viei, primind în dar de la Stăpânul ei bucuria roadelor, roada cea mai de preţ fiind îsăși Împărăția Cerurilor și unirea cu Hristos.

Nerecunoștința și nepăsarea ne face să nu observăm darurile și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, după cum ne spune Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici: „Domnul dă viaţă fiecărui trup; Domnul dă un chip fiecărei creaturi. Domnul are inima blândă ca a unui copil, iar egoismul şi întunecimea Îi sunt necunoscute. Domnul dă tuturor ceea ce fiecare Îi cere. Domnul adună lacrimile celor ce plâng în palmele mâinilor Sale. Domnul îi cercetează pe cei întemniţaţi. Domnul stă lângă patul celor bolnavi. Domnul priveghează pe căile primejdioase şi în adâncurile mării şi, totuşi, voi spuneţi: „Ce face Domnul pentru voi?”.

Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră, noi ce facem cu ceea ce am primit în dar?

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul Orheiului, i-a îndemnat pe cei prezenți să lucreze și să se nevoiască cu mai multă osârdie, valorificând darurile primite de la Dumnezeu. „Este o pildă în care ne regăsim cu toții… căci pe toți ne cheamă Mântuitorul să moştenim Împărăția Sa.  Hristos, Dumnezeul nostru, ne învață cum putem aduce roade adevărate: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre” (Mt.11, 29). Ne îndeamnă să dobândim smerenia și dragostea, care sunt atribute dumnezeiești și sunt roadele unei viețuiri ortodoxe”, – a menționat Preasfinția Sa.

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de către Corul arhieresc al mănăstirii Curchi, condus de dl Dumitru Buga.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *