Hristos – Samarineanul cel Milostiv

Mândria și înfumurarea sunt două mari piedici în calea virtuții, care-i fac și pe cei mici…

„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20)”

Evanghelia Duminicii a XXIV-a după Rusalii, ne prezintă o scenă înfricoşătoare în care Domnul nostru Iisus…

Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Pomenirea Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir

Prin această pildă minunată, rânduită de către Sfânta Biserică a se citi în Duminica a XXIII-a…

Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa Sa (Luca 8, 5)

Pilda Semănătorului din Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii cheamă pe toţi oamenii să facă roditor…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania: Ce este moartea? Predică la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain

Predică rostită de către ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain (anul…

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea faceţi-le şi voi lor…

În această scurtă pericopă evanghelică din duminica a XX-a după Rusalii, Domnul a cuprins orice virtute,…

Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Acoperă-ne cu cinstit acoperământul tău

Slăvitul Praznic al Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu descoperă ochilor minții noastre o priveliște nespus de…

Să iubim pe vrăjmaşii noştri, căci această poruncă îşi are temelia în dragostea de Dumnezeu şi de aproapele

Iar Eu zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine…

Duminica a XVIII-a după Rusalii. Despre ținerea poruncilor dumnezeiești pentru dobândirea și a bunurilor pământești

Sunt nenumărate locurile în Sfânta Scriptură care făgăduiesc plinitorilor poruncilor dumnezeiești în același timp răsplătiri cerești,…

Arhimandrit Siluan (Șalari): Prin cruce lepădăm şi omorâm păcatul, şi în locul păcatului sădim virtuţile

„Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim,…

Duminica a XVI-a după Rusalii. Despre înmulţirea talanţilor

Parabola Mântuitorului din această duminică se adresează îndeosebi celor leneși și trândavi care nu se îngrijesc…

„Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi” (Matei 22, 39). Cuvânt la Duminica a XV-a după Cincizecime

În Evanghelie de azi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este…

Sfântul Ioan Botezătorul – ocrotitorul celor care se luptă pentru adevăr, pentru sfințenie, pentru demnitate umană și pentru mântuirea oamenilor

Iubiți frați și surori întru Hristos, Biserica noastră prăznuieşte pe cel dintâi model de viață călugărească,…

Pilda datornicului nemilostiv – Predică la Duminica a XI-a după Rusalii. Despre iertare și împăcare

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7) Când auzim o asemenea istorie ne…

Duminica a 10-a după Rusalii – Vindecarea lunaticului

Vrednic de laude este tatăl de astăzi, pentru că nu a alergat la spitale omenești, ci…

Puțina credință este rădăcina tuturor relelor (Cuvânt la Duminica umblării pe mare și potolirii furtunii)

„… puțin credinciosule! De ce te-ai îndoit?” Mustrarea făcută lui Petru, pe care am auzit-o astăzi…

Cuvânt la înmulțirea celor cinci pâini cu care s-au hrănit cinci mii de bărbați

În această pericopă de astăzi vedem pe Însuși Domnul și Stăpânul Care umple cu bunuri masa…

„Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte!” (Luca 7,22)

Domnul nostru Iisus Hristos, prin trupul pe care l-a primit de la noi, de dragul nostru,…

Pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Minunea vindecării Slăbănogului din Capernaum

Evanghelia Duminicii a VI-a după Rusalii ne arată iertarea dumnezeiască (Mc. 2, 1-12). După ce au…

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul – „cel mai mare dintre cei născuți din femei” (Mt 11,11; Lc 7;28)

„Iar tu, pruncule, profet al Celui-Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului ca…