Lucrătorii din vie. Predică la Duminica a XIII-a după Rusalii

“Un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor”, le-a spus Hristos discipolilor Săi. Dacă vă…

Tânărul cel bogat – Predică la Duminica a 12-a după Rusalii

Sfânta Evanghelie, pe care o ascultăm în această Duminică, ne spune că Mântuitorul plecase din Iudeea…

Predica la Duminica a XI-a după Rusalii. Ce ar fi dacă Dumnezeu ar ierta în modul în care iertăm noi uneori?

Un băiat a mers odată să facă ceva, fără să aibă binecuvântarea părinţilor lui. Dar a…

Adormirea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu înseamnă belșug de binefaceri

Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria este cinstită în toată lumea creștină prin…

„Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor…” (Matei 17, 1-2)

Pentru ce a luat Domnul cu Sine numai pe cei trei Apostoli? Pentru că ei întreceau…

„După credinţa voastră, fie vouă!” (Mt. 9, 29)

Când Domnul Hristos S-a înălţat la ceruri a spus şi ultimele Sale cuvinte aici pe pământ,…

„Să alungăm pe diavoli și păcatele din inimile noastre” – Cuvânt la Duminica a V-a după Pogorârea Sfântului Duh

Una din învățăturile Sfintei Evanghelii de azi este aceea despre iad și chinurile lui, de care…

Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă! (Matei 6, 33)

„Celor bogaţi în veacul de acum porunceşte-le, să nu se înalţe cu gândul, nici să nădăjduiască…

„Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut” (Ioan 20, 29)

În prima zi a Sfintelor Paşti, seara, ne spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, S-a arătat…

„Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post!” (Mc.9, 29)

Duminica a IV – a din Postul Mare este numită și Duminica Sfântului Ioan Scărarul, deoarece…

,,Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Mc.8, 34)

Iubiți frați întru Hristos,   Au trecut trei săptămâni din postul păresimilor, iar Sfânta noastră Biserică…

Duminica întâia din Postul Mare, a Ortodoxiei

În Duminica întâia a Postului Mare Sfânta noastră Biserică face prăznuirea biruinței Ortodoxiei împotriva ereticilor potrivnici.…

Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Lăsatul secului de brânză

„Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi”. (Apocalipsă 2,5)…

Predică la Duminica lasatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi)

Pericopa evanghelică de azi se deosebeşte cu totul de cele din alte Duminici, în sensul că…

Dragostea Dumnezeiască: Tâlcuirea Pildei Fiului Risipitor

În pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32), Mântuitorul Iisus ne-a dat o închipuire a dragostei adevărate, a…

Mitropolitul Bartolomeu Anania despre „Invidia celor de lîngă tine”

Voi începe nu cu un citat dintr-o carte, ci cu o amintire personală. Eram tânăr, și…

Acolo unde găzduiește Iisus toate se schimbă în bine – Cuvânt la Duminica lui Zaheu vameșul

„Pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască“ (Luca 19, 10) Nu…

Duminica a XXXVI-a după Rusalii – a Vindecării orbului din Ierihon

Dumnezeu este Soarele Dreptății, așa cum este scris, Cel Care le luminează pe toate cu razele…

Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nu a trecut bine strălucirea unui praznic, că iată, lumina altuia se arată. Abia am prăznuit…

Predică la Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

„…Și sculându-se Iosif, a luat, noaptea, Pruncul și pe Mama Lui și a plecat în Egipt.”…