Au fost aduse alese sfințenii spre închinare credincioșilor din s. Lucășeuca, r. Orhei

Iar pe noi toţi, care ne împărtăşim dintr-o pâine şi dintr-un potir, să ne uneşti unul cu altul prin împărtăşirea aceluiaşi Sfânt Duh…

În dimineața zilei de sâmbătă, 8 decembrie 2018, cu binecuvântarea PS Siluan al Orheiului, la biserica cu hramul „Sfânta Treime” din satul Lucășeuca, r-nul Orhei, au fost aduse și întâmpinate alese sfințenii ale Ortodoxiei de la Mănăstirea de maici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca, r. Edineț: Icoana Maicii Domnului și Racla cu Părticele din Moaștele Sfinților Cuvioși Părinți de la Lavra Peșterilor din Kiev.

Cu acest prilej de bucurie și prăznuire duhovnicească a fost oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Prot. mitr. Victor Mihalache, căreia i-a coliturghisit și parohul bisericii din Lucășeuca, Prot. mitr. Iulian Rață, precum și alți slujitori din cadrul Eparhiei de Centru.

Biserica satului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au venit cu dragoste în dimineața zilei să se alăture soborului preoțesc și cântăreților în rugăciune și comuniune la acest frumos eveniment duhovnicesc.

Liturghia cuvântului a culminat și s-a împlinit în Liturghia euharistică săvârșite de cler. Dacă în prima parte a Liturghiei credincioșii s-au împărtășit cu cuvântul Evangheliei, în partea a doua majoritatea creștinilor prezenți în biserică, printre care numeroși copilași și tineri s-au împărtășit cu Însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos, ca anticipare a împărtăşirii depline de El în Împărăţia viitoare a lui Dumnezeu, și au ascultat cu multă dragoste cuvântul de zidire sufletească al PC Părinte prot. mitr. Victor Mihalache de la biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din or. Strășeni.

După săvârșirea Tedeumului de mulțumire în fața Icoanei Maicii Domnului și a Raclei cu Părticele din Sfintele Moaște, parohul bisericii, prot. Iulian Rață a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură și mulțumire, în care a subliniat următoarele:

„Sfintele odoare pe care le-am întâmpinat astăzi cu multă cinste aici în biserica noastră să ne fie tuturor după credința fiecăruia spre întărire și izbăvire de griji și de nevoi, de boli și de necazuri, aducătoare de alese binecuvântări în viața și familia fiecăruia, pentru că atât Maica Domnului, cât și Sfinții Cuvioși Părinți de la Lavra Peșterilor din Kiev, mijlocesc pururi către Dumnezeu pentru sufletele noastre și sunt mesageri ai rugăciunilor noastre înaintea tronului ceresc. În aceste vremuri deloc ușoare pentru țara noastră avem nevoie de ajutorul Maicii Domnului și al sfinților, ori prezența în mijlocul nostru a Icoanei Maicii Domnului, cea mai mare și veche relicvă a mănăstirii Călărășeuca, și a Raclei cu părticele din Moaștele Sfinților Cuvioși Părinți de la Lavra Peșterilor din Kiev, aduse tocmai de la Mănăstirea Călărășeuca din nordul țării noastre, ne va întări și izbăvi de aceste încercări. Fie ca prin mijlocirea Maicii Domnului și a sfinților lui Dumnezeu să primim cu toții binecuvântare de la Dumnezeu și împlinirea cererilor noastre cele de folos mântuirii sufletești,” a menționat PC Părinte Iulian.

Totodată, parohul bisericii a mulțumit tuturor celor prezenți, preoților și diaconilor slujitori, membrilor Grupului coral bărbătesc „Gnosis” și credincioșilor parohiei, pentru frumoasa slujire, pentru prezență și pentru participarea la această bucurie duhovnicească a comunității parohiale, acum în perioada postului Nașterii Domnului, „rugându-ne împreună pentru ca prin prezența Icoanei Sale, Preasfânta Fecioară să ne binecuvânteze, să ne ocrotească şi să ne întărească în toate zilele vieții noastre, pentru rugăciunile Sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către Grupul coral bărbătesc „Gnosis” din Chișinău, condus de teologul Serghei Crudu.

Pe parcursul întregii zile sfințeniile au fost expuse în mijlocul bisericii credincioșilor, care au pășit pragul bisericii pentru a venera sfântul chip al Maicii lui Dumnezeu și darurile supranaturale ale Sfinților Cuvioșilor Părinți de la Lavra Peșterilor din Kiev, pe care le-a oferit și le oferă Dumnezeu casnicilor Săi și celor ce-i cinstesc pe ei și se roagă cu credință fierbinte.

Sfințeniile alese se vor afla în această comunitate până duminică seară, 9 decembrie 2018, când vor fi  petrecute cu cântare spre Sfânta Mănăstire Călărășeuca.

„Cel care cinstește pe mucenic cinstește pe Dumnezeu, pentru Care mucenicul a suferit mucenicia. Cel care se închină apostolului lui Hristos se închină, Celui care L-a trimis pe apostol. Cel care se prosternă în fața Maicii Domnului este evident că aduce cinstea Fiului ei, căci nu este alt Dumnezeu decât Unul singur, Cel cunoscut și adorat în Treime”.

Roagă-te, Măicuţă, pentru-al tău popor, care strigă-ntruna pentru ajutor!

 

Biroul de Presă al Vicariatului de Orhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *