A avut loc ipopsifierea Arhimandritului Siluan (Șalari), ales episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove

Astăzi, 28 octombrie, în biserica cu hramul „Tuturor sfinților proslăviți în pământul Rusiei”, din incinta Reședinței Patriarhale din Moscova, Preafericitul Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, a săvârșit ipopsifierea Arhimandritului Siluan (Șalari), ales episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. 

Alături de Preafericirea Sa, la eveniment au participat: Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul Iosif, Mitropolit de Ivanovo – Voznesensc și Viciugsc, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit de Habarovsc și Priamursc, Preasfințitul Serafim, Episcop de Kaliningrad și Baltiisk, Preasfințitul Teofilact, Episcop de Dmitrov, Preasfințitul Serghie, Episcop de Solnecinogorsk.

În timpul slujbei, Arhimandritul Siluan (Șalari) a dat citire în fața Preafericirii Sale și a Ierarhilor prezenți, următorului discurs:

Preafericirea Voastră, Preafericite stăpâne şi milostive părinte,

Preasfinţiţi arhipăstori ai Sfintei noastre Biserici,

Astăzi sufletul meu este copleşit de mari emoţii. Cu deosebit fior stau în faţa Preasfinţiilor Voastre, ierarhii Bisericii, şi în persoanele Voastre – în faţa plinătăţii Bisericii Ortodoxe. În inima mea răsună glasul Sfântului Psalmist şi Prooroc David: „Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge” (Psalmul 142, 8). Astăzi sunt chemat, prin nepătrunsa pronie dumnezeiască, spre lucrare sfântă în via Domnului în treapta de episcop, demnitate înaltă şi muncă asiduă.

Gândindu-mă la tărâmul ce mă aşteaptă, mă linişteşte şi mă inspiră credinţa că prin alegerea nevredniciei mele, s-a arătat atotsfânta, atotblânda şi înţeleapta voia lui Dumnezeu. Cred din toată inima că Bunul Dumnezeu mă va înzestra neapărat şi din belşug cu putere multă, atât de necesară realizării demne a slujirii arhipăstoreşti. După chipul proorocului Samuil, care a răspuns chemării lui Dumnezeu: „Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!” (1 Regi 3, 9), şi eu, nevrednicul, ascult voia lui Dumnezeu şi mă încredinţez pe deplin în mâna Sa.

Foarte semnificativ pentru mine este faptul că alegerea mea în treapta de episcop s-a săvârşit în acest an, când Biserica Ortodoxă din Moldova a proslăvit în rândul sfinţilor două figuri marcante pentru poporul Moldovei, care au bineplăcut lui Dumnezeu – Sfântul Gavriil, Mitropolitul de Chişinău şi Hotin şi Fericita Agafia (Maranciuc). Slujirea lor jertfitoare pentru Patrie, tăria lor în credinţa creştină ortodoxă şi ascultarea faţă de Sfânta Biserică a lui Hristos, adevărata lor smerenie în ducerea crucii monahale, să-mi fie mie bun exemplu de viaţă bineplăcută lui Hristos.

Cu fiască recunoştinţă cad la picioarele Preafericirii Voastre, mulţumind pentru înalta încredere ce mi-aţi acordat-o, de a fi episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse. Vă asigur cu sinceritate că în noua mea lucrare de nevoinţă arhierească, eu mă voi conduce neapărat de hotărârile Sinoadelor Arhiereşti, deciziile Sfântului Sinod şi sfaturile părinteşti ale Preafericirii Voastre, care, sunt ferm convins, mă vor ajuta pe mine, nevrednicul, să realizez cu demnitate înalta şi responsabila slujire.

Îi mulţumesc arhipăstorului meu – Înaltpreasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, căruia sunt desemnat să-i fiu ajutor, pentru neobosita grijă şi dragoste, sfaturile părinteşti, prin care Înaltpreasfinţia Sa m-a pregătit către înalta slujire Bisericii lui Hristos (1 Tim 3, 1).

Primiţi, înţelepţiților de Dumnezeu arhipăstori, mesajul meu, ca unul ce izvorăşte din adâncul inimii şi mărturiseşte despre starea sufletului meu, şi înălţaţi sfintele Voastre rugăciuni pentru mine, nevrednicul, ca Atotbunul Dumnezeu să-mi dăruiască harul Său Dumnezeiesc, care „pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlinește”, şi să mă arate „lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului” (2 Tim. 2, 15).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *