Canon de rugăciune la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci

Tropar la Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, glasul 1: Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta;…

Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume

Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă își îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască…

Pomenirea Sfântului Andrei Criteanul — Predicator iscusit şi compozitor de imne de preaslăvire a lui Dumnezeu

Sfântul Andrei Criteanul, s-a născut la Damasc în anul 760 şi a murit la Erisso, pe…

Viaţa Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

„Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti…

Fost-au acest Ştefan…

,,Fost-au acest Ştefan om nu mare de stat, mânios şi degrabă vărsătoriu de sânge nevinovat; de…

Duminica I după Rusalii, A Tuturor Sfinților – Eroi ai Sfântului Duh

Sfânta Evanghelie de astăzi ne cheamă să-L urmăm pe Hristos pentru că El a venit să…

Sfântul Ierarh Nicolae – personalitate unică în spiritualitatea ortodoxă

„Îndreptător credinţei şi chip blîndeţii, învăţător înfrînării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru…

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan era din Betsaida Galileii. Nu cunoștea carte, la fel ca ceilalți…

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Mărturisitor neînfricat al lui Hristos

Astăzi, 23 aprilie/6 mai, este sărbătoarea unuia din cei mai mari mucenici ai credinţei noastre, a…

Cum i-a convins Sf. Simeon pe monahii săi să țină Postul Mare

Ne-a povestit nouă sfântul cele arătate lui despre Postul Mare și zicea că: „Pe când eram…

Sfinții Trei Ierarhi – mari apărători ai dreptei credințe

Astăzi, 30 ianuarie/12 februarie, întreaga creștinătate îi cinstește pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan,…

Viaţa Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul s-a născut către anul 580 în Constantinopol, într-o familie de neam ales.…

Sfântul Ioan Botezătorul — model de priveghere și de trezvie duhovnicească

Astăzi, 7/20 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. A doua…

Pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, „leul lui Hristos”

Sfântul Vasile cel Mare a trăit între anii 330 și 379, în vremea marelui împărat Constantin…

Sfântul Ierarh Spiridon — Episcopul Trimitundei

Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, s-a născut pe la anul 270, în Askia, Cipru, și a…

Sfântul Sava cel Sfințit — ctitorul monahismului palestinian

Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit a fost un monah din Palestina care, conform tradiției, a alcătuit…

Sfântul Pantelimon – luminător al orbilor

Între multele puteri tămăduitoare cu care a fost dăruit Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din Nicomidia, se…

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime — pomenirea Sfântului Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieţii călugăreşti de obşte

Data de 11/24 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este marcat Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare. Sfântul Teodosie…

Sf. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei — dascăl al dreptei credințe

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi 1/14 ianuarie, pe Sfântul Vasile cel Mare — unul dintre cei…

Sf. Ioan Gură de Aur: „Fără fapte nici numele de creştin nu ne poate fi de folos”

După cum semănătorii n-au nici un folos dacă aruncă seminţele pe cale, tot aşa şi noi…