Duhovnicul – Harul şi Darul

Corect este să spunem: Dumnezeu ne mântuieşte prin duhovnicii credincioşi Lui. Dumnezeu lucrează mântuirea noastră prin slujitorii Săi, prin duhovnici, aşa cum îi numim noi, însă… nu prin toţi, numai prin cei ce sunt credincioşi sau zeloşi Lui, care-şi pun osteneala la mântuirea credincioşilor, îndrumând turma încredinţată către Împărăţia lui

M-am făcut monah ca să ating Cerul, fie și pentru puțin

…m-am făcut monah și am plecat din lume, pentru că iubesc lumea… Se leapădă de toate… de orice legătură, de orice încătușare a plăcerilor, de orice așteptare lumească… și vezi chipul lor strălucind de bucurie, vezi pe chipul lor libertatea cea dintru început, simplitatea și pacea… ochii lor se pierd