Sfânta Cruce – Altarul iubirii lui Dumnezeu

Jertfă și altar de jertfă, crucea este în același timp „semnul lui Hristos“ și al creștinismului. Este, după…

Crucea e „semnul Fiului Omului” (Matei 24, 30)

În cartea înțelepciunii lui Solomon citim urmatoarele stihuri: „ Binecuvântat este lemnul care slujește la o…

Săptămâna Patimilor – când florile devin piroane

Pedagogia Săptămânii Patimilor se lucrează treptat, zilnic, prin întregul program liturgic al Bisericii. Deniile ne cheamă…

Prima zi, lunea patimilor: „Hristos ne ţine partea şi ne vrea în Rai. Iadul nu e pentru oameni. Sus inima!”

Paştele Crucii Intrăm, cu ziua de luni, în Săptămâna Patimilor. Sunt ultimele 7 zile care ne…

Sfântul Tihon de Zadonsk – „Prin răbdare orice suferință se ușurează”

„Trupul e slujitorul sufletului, iar sufletul este împăratul: drept aceea, adeseori se întâmplă, prin milostivirea lui…

Dumnezeu cunoaște inima omului!

Deși e atât de necesar pentru acest război să nu ne încredem în noi înșine, cum…

Sinuciderea este cel mai mare păcat față de sine, căci prin ea omul îşi închide definitiv calea spre pocăinţă….

Sinuciderea este orice caz de moarte care rezultă direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau negativ…

Câtă vrednicie, câtă măreție, cât de mare este menirea omului – această suflare a lui Dumnezeu — un nimic, lut, dar și fiu al Împăratului…

Făptuire nu înseamnă a încerca cineva și a da înapoi, ci făptuire înseamnă să intre în…

Nu te îndoi – Dumnezeu îţi va da inimă curată, şi bucuria ta va fi nemăsurată şi nesfârşită. (Sf. Nicolae Velimirovici)

„Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pre Dumnezeu.” (Matei 5,8) Ochiul curat vede…

Sf. Nicolae Velimirovici: Păcatul este hrana morții

Moartea nu se poate nimici până ce nu este nimicit păcatul. Însă cine ar putea nimici…

Smerenia este o trăsătură dumnezeiască a vieții lui Hristos

Smerenia este o trăsătură dumnezeiască a vieții lui Hristos. Dacă Dumnezeu Însuși ni S-a arătat nouă…

Vocea lui Dumnezeu nu poate fi redusă la tăcere!

Cu toate acestea, oricât de imorală a devenit omenirea, nu putem afirma că aceasta și-a pierdut…

Invalizii – vor avea locul cel mai bun în Rai!

Când avem vreo invaliditate, dacă facem răbdare şi nu cârtim, atunci primim mai mare răsplată. Pentru…

Inima este un izvor, iar gura este un râu… Limba noastră este vestitorul inimii noastre

„Din inimă ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule. Acestea sunt care spurcă…

Nu există om care să nu aibă tristețe

Mulți oameni au nenumărate mâhniri în casă, și toți împărtășesc tristețea, însă nu și cauza ei.…

„O, fratele meu, inima ta să nu-i invidieze pe cei păcătoşi! Invidia este un şarpe care se hrăneşte cu inima ta.”

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica…

Dumnezeu nu mai privește la trecut, ci la prezent. Toate acelea cu o spovedanie curată se șterg…

Sora mea, am primit scrisoarea ta plină de evlavie și, citind‑o cu plăcere, sufletul meu s‑a…

Sufletul copilului nu va putea uita niciodată deasa unire cu Hristos prin împărtășanie!

Atât de iubitori de sine am devenit acum, încât nici măcar nu vrem să avem copii,…

Dumnezeu îngăduie toate necazurile pentru o deplină curăţire duhovnicească…

– Părinte, mereu sunt înştiinţată de suferinţa celor din familia mea. Se vor termina vreodată necazurile…

„Viaţa pământească o pregătire pentru viaţa viitoare”

Durerea noastră ar fi fost fără margini şi fără mângâiere pentru cei care se apropie de…