Cuvânt la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului — Sfântul Grigorie Palama

Dacă pomul cel bun după roadă se cunoaşte, iar pomul cel bun şi poame bune face,…

Egoismul, rădăcina tuturor păcatelor (Duminica a 24-a după Rusalii)

Mântuitorul Hristos a rostit această pildă, pe când se afla în mijlocul mulţimii din care a…

Gânduri la începutul Postului Nașterii Domnului

„Cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereştile daruri luând…“ Iubiți frați și surori în Domnul! Ne…

Sf. Ioan Gura de Aur: Adevăratul samarinean este cel care se îngrijeşte şi de sufletul cel bolnav al aproapelui

„Şi, apropiindu-se, a legat rănile lui, turnând pe ele untdelemn şi vin” (Luca 10, 34) Adevăratul…

Cuvânt închinat Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103,…

Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii — Vindecarea fiicei lui Iair

„Iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi…

„Nu te teme, crede numai…”

„Credinţa ta te-a mântuit…” „Doar crede şi se va mântui” (Luca 8, 48, 50) Cuvintele acestea,…

Sfantul Vasile al Kinesmei: duhul rău și necurat este întotdeauna gata să atace

După spusele părintelui Ioan din Kronstadt, înrâurirea puterii rele se face simţită şi în multe alte…

Feţele demonismului: dictatura şi prefacerea libertăţii în dezmăţ

Fie că a fost vorba de ţinutul Gadarenilor ori al Gherghesenilor, de unul ori doi demonizaţi,…

Predică la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie — Izvorâtorul de Mir

O învăţătură mântuitoare a sfintei noastre Biserici este şi aceea despre cinstirea acelor creștini care, pe…

Mila: sentiment sau faptă? – Predică la Duminica a XX-a după Rusalii

Iubiţii mei, atât Sfânta Scriptură, poruncile Bisericii, cât şi tratatele de morală ne pun în faţă…

ÎPS Bartolomeu Anania: „Nu mai plânge”! – Predică la Duminica a 18-a după Rusalii (Învierea fiului vaduvei din Nain)

Iubiţi credincioşi, se apropie Domnul de o femeie văduvă căreia îi murise copilul şi pe care-l…

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

 Iubiţilor, iată astăzi înaintea ochilor noştri se deschide Evanghelia de la Luca, la capitolul 5, versetele…

Comuniunea de iubire – temelia vieţii adevărate. Duminica a 15-a după Rusalii „Porunca cea mai mare din Lege“

Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina şi viaţa, opuse întunericului şi morţii […] Cuvântul şi lumina…

Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…” — Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Am sărbătorit, iubiţii mei, praznicul Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru care Biserica noastră a…

Predică la Înălţarea Sfintei Cruci — Sfântul Serafim Sobolev

Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi…

Ea este Maica noastră după duh…

Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta Născătoare de Dumnezeu​ pe toţi cei ce păzesc poruncile lui…

Nașterea Născătoarei de Dumnezeu, nădejdea celor deznădăjduiți

Noi ortodocşii îi cinstim pe sfinţi ca să lăudăm pe Hristos, a Cărui lucrare şi-a dovedit…

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru… (Troparul praznicului)

Gîndindu-mă la cinstea şi slava cea mare cu care Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a împodobit în…

O taină, un crin pe care nu trebuie să îl atingem, trebuie doar să ne bucurăm, de mireasma pe care o răspândeşte împrejur

„De Tine se bucură toată făptura ceea ce ești plină de dar” Iubiţi frați și surori…