ÎPS Bartolomeu Anania: „Nu mai plânge”! – Predică la Duminica a 18-a după Rusalii (Învierea fiului vaduvei din Nain)

Iubiţi credincioşi, se apropie Domnul de o femeie văduvă căreia îi murise copilul şi pe care-l…

Predică la Duminica a XVI-a după Rusalii (Pescuirea minunată)

 Iubiţilor, iată astăzi înaintea ochilor noştri se deschide Evanghelia de la Luca, la capitolul 5, versetele…

Comuniunea de iubire – temelia vieţii adevărate. Duminica a 15-a după Rusalii „Porunca cea mai mare din Lege“

Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, lumina şi viaţa, opuse întunericului şi morţii […] Cuvântul şi lumina…

Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine…” — Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Am sărbătorit, iubiţii mei, praznicul Cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, pentru care Biserica noastră a…

Predică la Înălţarea Sfintei Cruci — Sfântul Serafim Sobolev

Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvîntează moştenirea Ta; biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte şi…

Ea este Maica noastră după duh…

Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta Născătoare de Dumnezeu​ pe toţi cei ce păzesc poruncile lui…

Nașterea Născătoarei de Dumnezeu, nădejdea celor deznădăjduiți

Noi ortodocşii îi cinstim pe sfinţi ca să lăudăm pe Hristos, a Cărui lucrare şi-a dovedit…

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru… (Troparul praznicului)

Gîndindu-mă la cinstea şi slava cea mare cu care Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu a împodobit în…

O taină, un crin pe care nu trebuie să îl atingem, trebuie doar să ne bucurăm, de mireasma pe care o răspândeşte împrejur

„De Tine se bucură toată făptura ceea ce ești plină de dar” Iubiţi frați și surori…

Sfîntul Ioan Gură de Aur — tâlcuire la pilda lucrătorilor celor rai

Multe lucruri arată Hristos în această pildă! Că Dumnezeu a purtat de grijă iudeilor de la…

Nu vă îngrijiți de mărirea voastră

Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez. (Ioan 3, 30) Una din cele mai…

Sfântul Ioan, omul cu aripi de înger și dascălul pocainței — Cuvânt la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Adeseori vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul zugrăvit pe icoane având aripi ca de înger şi în…

Cuvânt la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Moartea Sfântului Ioan a fost o dramă pentru tot poporul evreu. Ea a lăsat un loc…

„De vrei să intri în viaţă păzeşte poruncile!” (Matei, 19, 16) – Cuvânt la Duminica a XII-a după Rusalii

Sunt mai multe niveluri de înţelegere duhovnicească a chemării pe care Hristos o face,  într-un fel…

Cuvânt la Praznicul Adormirii Maicii Domnului

Și cu rugăciunile Tale izbăveşti din moarte sufletele noastre” (din troparul praznicului). Domnul a spus: „Cereţi…

Ori de câte ori o căutăm din inimă pe Preasfânta Maică, ea este nelipsită (Predică la Praznicul Adormirii Maicii Domnului)

Dacă Împărăția noastră ar fi de aici, din lumea aceasta, atunci am trăi veșnic în îndestulare,…

Credinţa mută munţii (Duminica a X-a după Rusalii)

Duminica a X-a după Rusalii. Vindecarea demonizatului (Matei 17, 14; Marcu 9, 14; Luca 9, 37)…

Predica Sfântului Ioan Gură de Aur la Evanghelia tămăduirii fiului lunatic (Duminca a X -a după Rusalii)

Scriptura ni-l arată pe acest om foarte slab în credinţă. Din multe fapte se vede aceasta:…

Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei: Cuvânt la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

Marea sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului nostru ne dă prilejul de a ne aminti…

Cuvânt la Praznicul Schimbării la Faţă a Domnului

«Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare…” (din troparul praznicului). În condacul acestui mare…