Intrarea Domnului în Ierusalim sau Duminica „Floriilor”

Iubiți frați și surori întru Domnul, Intrarea Domnului în Ierusalim înseamnă intrarea Lui în inima noastră!…

„Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!” (Matei 21, 9)

Astăzi este Duminica Floriilor când Mântuitorul nostru Iisus Hristos intră ca un împărat în Ierusalim, spre…

Lazăre, vino afară! (Ioan 11, 43)

Minunea învierii lui Lazăr ne este cunoscută tuturor. Am auzit de Marta şi Maria, cele două…

„Treptele urcușului duhovnicesc la Sfântul Ioan Scărarul”. Cartea despre nevoinţe

Cuvântul I: Despre lepădarea de viaţa deşartă şi despre retragere Călugăr este cel ce şi-a făcut…

„Iată vei lua in pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus” (Luca I, 31) – cuvânt la sărbătoarea Bunei — Vestiri

Se aştepta din zi în zi ca cineva să-i anunţe că prima veste bună făcută de…

Predică la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)

Prăznuim astăzi pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul. Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare…

Maica Domnului – vas ales al curăției și al credinței, al smereniei și al bunătății desăvârșite

„Iată, roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!“ (Luca 1,38) Astăzi, suntem chemați cu toții de…

ÎPS Bartolomeu Anania – Cuvânt la Duminica a 4-a din Postul Mare

Iubiţii mei, Sfânta Evanghelie de astăzi este una din cele mai frumoase pagini ale Sfintei Scripturi…

Duminica Sfântului Ioan Scărarul

Duminica aceasta, a IV-a a Postului Mare, este închinată unuia dintre marii sfinți ostenitori ai vieții…

Predică la Duminica a treia din Postul Mare

«Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi…

Părintele Arsenie Boca: „Darul iertării păcatelor e mai mare decât darul minunilor”

Aceştia sunt oamenii: nu-L caută pe Dumnezeu decât la necaz — care-L caută. Căci alţii la…

Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre (Luca 21, 19)

Dacă ar veni aici 40 de ritori împodobiţi cu darul bunei vorbiri, nu ar fi în…

ÎPS Bartolomeu Anania: Căutați mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, care a şi venit prin Liturghie

Una din cele mai frumoase pagini ale Noului Testament este ceea ce se numeşte „Predica de…

Cuvânt la Duminica Ortodoxiei (Duminica întâi din Post)

Ne găsim astăzi la sfârşitul primei săptămâni a Postului Mare, în Duminica Ortodoxiei sau a dreptei…

Predică la Duminica lăsatului sec de brânză

Iată-ne ajunşi şi în pragul Marelui Post. Ultima Duminică care ne pregăteşte pentru nevoinţa postului este…

„Va veni Fiul Omului întru slava Sa” (Matei 25, 31) – Cuvânt la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi — a lăsatului sec de carne

Nu de mult L-am văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos născându-Se în peşteră, înfăşat cu scutece,…

Despre păcatul care ne dezbină

Parabola Duminicii Fiului Risipitor, precum și săptămâna care ne stă în față, ne deschid porțile unei…

Tată, greşit-am la cer şi înaintea Ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul Tău. Primeşte-mă ca pe unul din argaţii Tăi… (Luca 15, 18-19) – Predică la Duminica Fiului Risipitor

Sfânta Evanghelie de astăzi — ca şi cea din Duminica trecută, are acelaşi rol important de…

Despre nebunia lumii

Din greacă „Liturghia” s-ar traduce slujire sau lucrare săvârșită spre folosul oamenilor sau comunității. Păcat că…

Predică la Duminica Vameşului şi a Fariseului

Sunt unii bolnavi care merg să se trateze la stațiuni. Gândiți-vă cum încep ei din vreme…