ÎPS Bartolomeu Anania – Vindecarea demonizatului

Iubiţii mei credincioşi, avem multe de învăţat din pericopa evanghelică de astăzi (…). Ei bine, în vecinătatea cetăţii Gadara se găsea un demonizat. V-am vorbit şi altă dată despre această teribilă boală care nu se vindecă prin doctori, ci se vindecă numai prin putere dumnezeiască. A fi cineva posedat de


Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii

Lumea întreagă e o lungă pildă, alcătuită dintr-un şir fără număr de pilde. Lumea aceasta cu toate dintrînsa e trecătoare ca o poveste pe care o auzi şi se termină. Dar sâmburele de duh ascuns în tâlcul fiecărei pilde e nepieritor. Cei care-şi hrănesc numai ochii şi urechile cu pildele

Cuvânt la Sfânta Cuvioasă Parascheva

Întreaga creştinătate ortodoxă sărbătoreşte astăzi pe Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Dacă toate zilele închinate sfinţilor bineplăcuţi Domnului sunt prăznuite cu cinste de fiii Bisericii noastre, sărbătoarea Sfintei Paraschiva este atât de mult intrată în atenţia şi în sufletul poporului nostru dreptcredincios – mai ales din părţile Moldovei – încât ea întrece

Pomenirea Sfinților Părinți de la al VII-lea Sinod Ecumenic

Astăzi este un mare praznic al Bisericii Răsăritului, că nu prăznuim un sfânt sau doi, ci 367 de sfinţi făcători de minuni şi păstori Bisericii lui Hristos, de la Sinodul VII ecumenic. Au fost 350 la Sinodul VII de la Niceea, dar s-au mai amestecat încă 17 episcopi, care călcaseră

Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului

Motivul marii sărbători a Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost minunata descoperire făcută Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, când a fost înălţat până la al treilea cer. Aici el a văzut îngeri şi numeroşi sfinţi, dar nu a văzut-o pe Preacurata Maica Domnului, fapt pentru care s-a tânguitDuminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencei) (Matei 15, 21-28)

În vremea aceea a venit Iisus în părţile Tirului şi ale Sidonului. Şi, iată, o femeie cananeeancă, din acele ţinuturi, ieşind striga zicând: Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; şi, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau zicând:Dacă viaţa Maicii Domnului a fost sfântă, moartea ei a fost dumnezeiască

Dacă viaţa Maicii Domnului a fost sfântă, moartea ei a fost dumnezeiască. Moartea Maicii Domnului n-a fost moarte, ci o adormire lină. Ceea ce a născut pe „Domnul vieţii” n-a fost cutremurată de umbrele morţii, pentru că dincolo de acestea, vedea cum Hristos, Fiul ei o aştepta plin de lumină

PS Siluan de Orhei: „Hristos ne cheamă către o bogăție necuprinsă de frumuseți!”. Cuvânt la Duminica a XIII-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor cei răi)

Iubiți credincioși, Pilda duminicii a XIII-a după Rusalii este plină de înțelesuri duhovnicești care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. Parabola sau pilda pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o prezintă în Evanghelia acestei duminici înainte de Prăznuirea Adormirii Maicii Domnului are o tălmăcire

Cuvânt la Schimbarea la Față a Domnului

Prin păcatul săvârşit de protopărinţii noştri în grădina Edenului, un zid de despărţire, o prăpastie uriaşă s-a ivit între omenire şi dumnezeire. Din acest moment a apus soarele graţiei divine şi întuneric mare s-a revărsat peste întreg pământul. Noaptea aceasta a fost lungă şi grea pentru neamul omenesc, deoarece îlVindecarea a doi orbi şi a unui mut — inflaţia de imagine şi cuvânt

În această sfântă duminică, Sfinţii Părinţi au rânduit un text din Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei de la capitolul al 9-lea, care aşa cum am văzut împreună ne prezintă două situaţii de vindecări minunate, pe care Hristos Domnul le săvârşeşte asupra unor persoane suferinde, şi anume doi orbi şi un mut.

ÎPS Bartolomeu Anania – Cuvânt la Duminica slăbănogului din Capernaum

Iubiţii mei, e bine să reţinem câteva lucruri. Mai întâi relaţia dintre păcat şi suferinţă. Nu orice suferinţă este cauzată de un păcat. Există şi suferinţă cauzată din iubire, din dăruire, din omenie. Este, să zicem, suferinţa unui pompier care atunci când a îmbrăţişat această meserie şi-a asumat şi toate

Predică la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul

Sfânta noastră Biserică sărbătoreşte zilnic pomenirea sfinţilor. Are însă şi o zi, în care îi sărbătoreşte pe toţi sfinţii laolaltă şi anume Duminica Tuturor Sfinţilor. Unii din ei sunt cunoscuţi, iar alţii, cei mai mulţi, sunt necunoscuţi. Au trăit în timpuri diferite. Au provenit din ţări diferite, au vorbit limbi