De ce Domnul permite oamenilor care nu se mântuiesc să se nască?

– Am o prietenă care este foarte sensibilă şi, în acelaşi timp, foarte sinceră şi principială. Pe ea o chinuie mult o problemă, anume despre iubirea lui Dumnezeu. Nu reuşeşte să înţeleagă cum poate Domnul să iubească pe toţi şi să ne dorească tuturor mântuirea, dacă ştie dinainte că milioane

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Necazurile ne aduc mai aproape de Dumnezeu”

Cele frumoase se adună cu durere, dar durerea, după aceea, aduce bucuria. Trandafirul scoate spini și aceștia, la sfârșit, florile. De obicei, curcubeul se înalță după ploaie, iar cerul înstelat este precedat de furtuni. Discernământul credinței și al filosofiei creștine, ajutat de inspirație, are capacitatea să pătrundă dincolo de fenomene.


„Ispitele – o starea lăuntrică a fiecărui om”

Dumnezeu îngăduie ispitele aşa încât să ne poată deştepta spre a ne aminti de El. Atunci când îl chemăm, El acţionează ca şi cum nu ne-ar auzi, în aşa fel încât să ne înmulţim rugăciunile şi să chemăm mereu sfântul Său nume, de teama feluritelor patimi. Atunci, prin durerea stăruinţelor

Iertarea aproapelui

Nimic nu are atâta putere înaintea Domnului ca iertarea aproapelui, pentru că ea înseamnă urmarea uneia din lucrările cele mai apropiate de noi ale milostivirii lui Dumnezeu, şi nimic nu ne ispiteşte atât de mult ca mânia şi dorinţa de a ne răzbuna cu vorbe, iar deseori chiar şi cu

Miracolul întâlnirii dintre om şi Dumnezeu

Când mergem la spovedanie, venim să ne întâlnim faţă către faţă cu un Prieten, nu ca să fim judecaţi şi osândiţi, nu cu groaza în suflet pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Venim la Cel Care, fiind Dumnezeu dincolo de suferinţă, de moarte, a ales, din iubire pentru noi, să

Puterea Sfintei Împărtăşanii!

Când omul se împărtăşeşte, primeşte forţă, este iluminat, contemplă orizonturi largi, simte bucurie, în funcţie de dispoziţia sa interioară şi de înflăcărarea sa. Unul simte bucurie şi odihnă, altul simte pace, celălalt dorinţa de a se consacra lui Hristos şi o milă inefabilă pentru toţi. Această experienţă duhovnicească a Bătrânului

„Milostenia sufletească”

Faceţi milostenie sufletească în fiecare zi, că milostenie trupească nu prea avem de unde. Ce înseamnă milostenie sufletească? Să iei o carte sfântă sau Noul Testament şi să mergi la un creştin bolnav, la o bătrânică, la un om sărac şi să îi citeşti de acolo un capitol sau să

Să te întrebi neîncetat: „Este Duhul Sfânt cu mine?”

Cât aş dori, bucuria mea, ca tu să afli acest izvor de har şi să te întrebi neîncetat: „Este Duhul Sfânt cu mine?”. Dacă este, slăvit să fie Domnul! Nu trebuie să fiu neliniştit, chiar dacă judecata cea din urmă ar fi mâine, eu sunt gata. Căci scris este: „în

Mândria— tulburarea sufletului

Mândria dă o plăcere minţii, dar o întunecă. Dovadă e că mintea găseşte mai bună starea dinainte – când te lăudau oamenii pentru nevoinţele pe care ţi le cunoşteau – şi alta dovadă că mândria întunecă mintea e faptul că-ţi crezi minţii: că şi singur te poţi descotorosi de gândurile

Adevărata rugăciune este atenţia la Dumnezeu, nu la ceea ce rosteşte gura!

Cine voieşte să fie ascultat de Dumnezeu trebuie să-şi facă rugăciunea în pace, în linişte, cu multă stăpânire, nu cu strigăte puternice, ci cu mintea atentă şi cu inima înfrântă. La fel, cel ce are o suferinţă s-o rabde bărbăteşte, nevăicărindu-se. Stăpân pe durere, stăpân pe minte, stăpân pe orice

Nu vă daţi inima lucrurilor materiale!

(…) nu trebuie să vă daţi inima lucrurilor materiale. Sunt unii care se dăruiesc cu totul celor materiale. Toată ziua se preocupă cum să facă bine o treabă şi nu se gândesc deloc la Dumnezeu. Să nu ajungem acolo. Să folosiţi mâinile şi picioarele la muncă, dar să nu lăsaţi

Secretele celor mai puternice învățături din Post!

Postul e vechi şi începe odată cu omul. E prima poruncă de stăpânire de sine, scria părintele Arsenie Boca. Marele duhovnic al secolului trecut a lăsat posterităţii o serie de învăţături despre post şi rugăciune, menite să îi ajute pe oameni să înţeleagă semnificaţia lor. Părintele Arsenie Boca este considerat

Cuvânt la Duminica a XXV-a după Rusalii – Pilda Samarineanului milostiv

Dacă citim cu atenție Sfânta Evanghelie vedem că Mântuitorul Hristos a fost ispitit de diavolul (Matei 4, 1-11), dar mai ales de multe ori a fost ispitit de slugile diavolului, care erau cărturarii, saducheii, fariseii, arhiereii și legiuitorii (Matei 22, 15-18). Aceste ispitiri din partea lor, întotdeauna erau amestecate cu

Rolul suferinţei în viaţa noastră

Numai pe cruce este mântuirea noastră! Cele mai frumoase cununi în Împărăția Lui Dumnezeu sunt aceastea când ai suferit cu drag. Nu trebuie să cerem ca niște milogi, fără să dăm ceva. Vedeți spune că Dumnezeu este în slăvile Cerurilor, vă dați seama, dar totuși se complace să locuiască într-o

Dialogul Lui Dumnezeu cu sufletul omului

Nu-mi spune nimic iți cunosc mizeria, necazurile, luptele și ispitele sufletului tău,  așa cum ești tu, dă-Mi inima ta, dacă o să aștepți să devii un înger ca să Mi te dăruiești în iubire, atunci nu o să Mă iubești niciodată, chiar când ești laș, fricos, neîncrezător în împlinirea dragostei


Sufletul care a cunoscut pe Domnul nu se teme de nimic, afară de păcat

Pe 14 septembrie 1932 a avut loc la Muntele Athos un puternic cutremur de pământ. El s-a produs în timpul nopţii, la ceasul al patrulea din noapte, în timpul privegherii praznicului înălţării Sfintei Cruci. Mă găseam în strană alături de părintele egumen, iar acesta stătea chiar lângă locul unde spovedea.

Puterea rugăciunii unui preot

A venit lumea din evacuare şi cu dânsa a venit şi boala cea cumplită, tifosul sau febra tifoidă, ce a ucis mai mulţi oameni decât a făcut-o războiul. Au fost case unde doar cheia în uşă a mai rămas stăpână, altcineva nimeni. Crudă era boala şi nu voia să plece

Rânduiala mântuirii omului lui Dumnezeu

În părţile Africii era un om numit Petru. Acesta era casier comunal, având multă avere şi mulţi robi. Era fără milă şi foarte zgârcit. Nici un sărac nu a fost miluit din toată averea lui. Într-o zi, s-au adunat toţi cerşetorii la un colţ de stradă şi vorbind între ei,