Mesajul de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia zilei de naștere

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preasfinției Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

În lumina curată a frumosului popas aniversar, prilejuit de împlinirea a 53 de ani de frumoasă şi rodnică vieţuire pământească a Preasfinţiei Voastre, străluceşte dragostea şi binecuvântarea lui Dumnezeu, Cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dragostea plină de har a Preasfintei Treimi este prezentă în viaţa şi lucrarea Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă mereu ajutor şi rod binecuvântat.

Cu multă jertfire, osteneală și zel misionar, ce Vă caracterizează în mod întemeiat, reușiți să realizați în Eparhia de Ungheni și Nisporeni pe care o păstoriți, o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Bisericii lui Hristos și bine-credinciosului ei popor.

Cu aleasă considerațiune față de persoana Preasfinției Voastre și de lucrarea binecuvântată pe care o realizați spre folosul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe din Moldova, la acest frumos popas aniversar, Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11), „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) și Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască sănătate şi bucurii sfinte, păstrând și în continuare aceeași dragoste și râvnă sfântă pentru Biserică şi credincioși, întru mulți şi binecuvântați ani!

Cu frăţească dragoste în Hristos Domnul,

 

SILUAN,
Episcop de Orhei,
Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove,

Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *