„Mângâietorule, Duhule Sfinte, vino şi te sălăşluieşte întru noi.” Ziua Sfântului Duh la Mănăstirea Curchi

„O, noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare, Duhule Făcător de viață! Încălzește cu suflarea…

„Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică…” Duminica Cincizecimii marcată prin slujire arhierească la Sfânta Mănăstire Curchi

„Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin şi nu mai tânjeşte după cele cereşti,…

Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan Athotnitul. Ziua a cincea – Smerenia lui Iisus Hristos

Dacă m-ar întreba cineva: „Ce-ți dorești tu de la Dumnezeu mai mult, care dar?”, aș răspunde:…

Sâmbăta Moșilor de vară – despre suflet, iertare și ulcelele cu cireșe ale bunicilor noștri

Biserica Ortodoxă a consacrat pentru pomenirea generală a morţilor o zi liturgică pe săptămână, sâmbăta. În…

Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan Athotnitul. Ziua a patra – Dorul și dorința de Dumnezeu

Cum aș putea, Doamne, să nu Te caut? Cu toate acestea, Tu cel dintâi m-ai aflat.…

Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan Athotnitul. Ziua a treia – Pierderea harului

Harul poate fi pierdut cu ușurință, din pricina slavei deșarte, chiar și în urma unui singur…

Reluarea actelor de caritate de după carantină în cadrul vicariatului de Orhei

„În temniţă am fost şi aţi venit la Mine…”(Mt. 25, 36) Cu binecuvântarea Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei,…

Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan Athotnitul. Ziua a doua – Darul Harului

Dăruiește-ne nouă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt! Printr-Însul Te vom preamări ziua și noaptea, căci, deși…

Să ne rugăm 15 zile cu Sfântul Siluan Athotnitul. Ziua întâi – Cum să devenim persoană

Domnul l-a creat pe om ca să trăiască veșnic și să-și afle într-însul fericirea, pentru ca…

Inaugurarea cantinei sociale pe lângă Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului”, cartierul Nordic din mun. Orhei

Socoteşte milostenia nu ca o cheltuială, ci ca un venit; nu ca o pierdere, ci ca…

Respiraţi-L pe Hristos neîncetat!

Rugăciunea este respiraţie. Când omul respiră înseamnă că trăieşte şi aceasta îl însoţeşte pe tot parcursul…

Nimeni neispitit nu va putea să intre în Împărăţia Cerurilor

Au venit fraţii la avva Antonie, zicând: – Spune-ne un cuvânt prin care să ne mântuim!…

„Cea mai mare bucurie a Domnului este aceea de a fi slăvit întru copiii Săi, următorii Săi credincioşi”. Slujire arhierască în duminica a VII-a după Paști la Mănăstirea Curchi

Închipuiţi-vă doar o clipă că nu ştiţi nimic despre Domnul Iisus Hristos. Şi închipuiţi-vă în acelaşi…

Gingăşia lui Hristos – predică la Duminica a VII-a după Paşti

Din “Predici”, Sfântul Nicolae Velimirovici Duminica a VII-a după Paști A Sfinților Părinți de la Sinodul…

Cel care vine cu râvnă și credință în biserică pleacă de aici după ce primește nenumărate comori

Așadar, iubite, să nu arăți nepăsare pentru viața ta de pe pământ, pentru că fie de…

Sprijin pentru Spitalul Raional Orhei și cei afectaţi de pandemie din partea Vicariatului Orhei

 Ştiinţa doctorului va înălţa capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat. Domnul a zidit din…

„Să alergăm sus, la ceruri!” Slujirea arhierească de sărbătoarea Înălțării Domnului la Mănăstirea Curchi

„Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a uimirii, atât pentru oameni cât și pentru îngeri. Pentru…

“Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine”

 „Şi pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace…

Păcatul este căderea din slava lui Dumnezeu și pierdere a demnității cerești

Sfântul Simeon Noul Teolog scrie: „Acum însă suntem atât de stăpâniți de patimi și am ajuns într-o…

Inainte ca să fie bucurie și sărbătoare, toată viața noastră înseamnă efort

Ce este sărbătoarea? Ea este apropierea de noi, de Biserică, a bucuriei date de Dumnezeu. Pe…