Sfânta Cruce – Altarul iubirii lui Dumnezeu

Jertfă și altar de jertfă, crucea este în același timp „semnul lui Hristos“ și al creștinismului. Este, după…

Bucuria împărtășirii cu Trupul și Sângele Domnului

Jertfa de pe Cruce este deplină, răscumpără pentru totdeauna pe om; totuși, acesta poartă semnele stricăciunii…

Nu este fericire mai mare decât să iubești pe Dumnezeu

Iubirea nu se îngrijeşte de vreme şi are totdeauna putere. Unii cred că Domnul a suferit…

Dacă am putea percepe caracterul imperios și valoarea fiecărui moment, ce ar putea fi și cel din urmă, viața ni s-ar schimba în mod radical

În majoritatea timpului trăim ca și cum ne-am întocmi un proiect pentru viața ce o vom…

„Petrecerea noastră în ceruri este…”

De vrem să știm dacă suntem mântuiți, să vedem cum reacționăm atunci când suntem ispitiți de…

A gândi ortodox este uşor, a trăi ortodox cere osteneală…

Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim sau să scriem ortodox. De aceea, dacă…

Întreaga omenire este amarnic înșelată de satana

Toată lumea cea văzută este permanent în mișcare, în agitație, în luptă. Nimeni nu cunoaște însă…

Trei legi fundamentale ale Tainei Spovedaniei

Părerea fundamentală a Părintelui Sofronie de la Essex era că Taina Spovedaniei diferă de o simplă…

„Părinte Siluan, cum se face că oamenii care muncesc la tine o fac atât de bine?»

In 1938, un om a murit la Muntele Athos. Era un om simplu, un ţăran din…

Cel care osândeşte pe alţii nu are îndreptăţire

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.” Ce mai necaz – judecăţile şi osândirile! Toţi ştiu că a judeca…

Aceasta este adevărata libertate. Să arzi pentru Dumnezeu…

Atunci când omul trăieşte fără Dumnezeu, fără linişte, fără încredere, ci cu frământare, zbucium, întristare, deznădejde…

Mănăstirea Hirova și-a serbat hramul în ziua prăznuirii Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul

«Al răbdării stâlp ai fost, râvnind părinţilor celor mai dinainte, cuvioase; lui Iov întru patimi, lui…

Invitaţie la hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului”, Curchi 

Iubiți frați și surori întru Hristos, Luni, 21 septembrie 2020, de Praznicul Nașterii Maicii Domnului, Sfânta…

Cum vom răspunde chemării la Nunta Fiului de Împărat? Duminica a XIV-a după Rusalii la Mănăstirea Curchi

La toţi ne place să ne îmbrăcăm curat şi cu gust. La îmbrăcămintea cea nestricăcioasă, pe…

Tâlcuirea Sfântului Nicolae Velimirovici la Evanghelia nunții Fiului de Împărat

Dumnezeu vrea să credem în El mai mult decât în orici­ne altcineva sau decât în orice…

„Iată, Eu îl trimit înaintea feței Tale pe îngerul Meu…” Sfântul Ioan Botezătorul cinstit în rugăciune la Mănăstirea Curchi

«Având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne…

Sfântul Ioan, omul cu aripi de înger și dascălul pocainței — Cuvânt la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Adeseori vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul zugrăvit pe icoane având aripi ca de înger şi în…

“Oamenii laudă cuvântul lui Dumnezeu atâta timp cât nu le scoate la lumină păcatele…”

Sfântul Ioan Botezătorul este cel despre care Hristos Însuşi a spus că era „Făclia care arde…

Un grup de polițiști al BPDS „Fulger” a vizitat Mănăstirea Curchi

«Daţi cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu».…

“Dumnezeu Iubire ESTE, nu doar ARE iubire»

Monahiei Serghia Îmi pare foarte rău că sunteţi bolnavă duhovniceşte. Oricât de mari ar fi bolile…