Să credem cu nădejde împotriva oricărei nădejdi…

„Nădejde mai presus de orice nădejde” ‒ aceasta este definiţia credinţei prin care depăşim chiar şi acele obstacole…

Căinţa nu însemnă privirea în jos la imperfecţiunile proprii, ci în sus, spre iubirea lui Dumnezeu

„Minte nouă”, convertire, recentrare: pocăinţa este ceva pozitiv, nu negativ. Cum scrie Sfântul Ioan Scărarul: „Pocăinţa…

Despre primejdia de a transforma Ortodoxia într-un „stil”

Adeseori, Părintele Serafim vorbea despre primejdia de a transforma Ortodoxia într-un „stil”, trecând cu vederea îndatoririle…

Credința înseamnă să admiți că ești în mâinile lui Dumnezeu

Credința nu înseamnă a admite teoretic existența lui Dumnezeu și întruparea Fiului Său, a opta pentru…

Praznicul Bunei Vestiri cinstit prin slujire arhierească la Mănăstirea Curchi

De praznicul împărătesc al Bunei Vestiri PS Siluan al Orheiului, Vicarul Mitropoliei Moldovei și Egumenul Mănăstirii…

Taina mai presus de taină – Predică la Buna Vestire

Nici Crăciunul, nici Paştele, nici Bobotează, nici Schimbarea la Faţă nu sunt numite Buna-Vestire. Şi iată…

Maica Domnului a deschis porţile fericirii, libertăţii şi veşniciei în lume

Rugaţi-vă cu încredere la Maica Domnului, dar să nu încetaţi de a fi cu focul aprins…

Ispitele aduc smerenia

Ispitele sunt îngăduite ca să vă vădească patimile ascunse, ca să fie războite, și astfel, sufletul…

Duminica a treia din Postul Mare (a Sfintei Cruci) la Mănăstirea Curchi

„Bucură-te, Cruce purtătoare de viaţă, raiul cel frumos al Bisericii, pomul nestricăciunii, care ne-ai înflorit desfătarea…

Predica la Duminica Sfintei Cruci

Pentru a uşura nevoinţa postirii, Sfânta Biserica a rânduit ca la mijlocul Postului să se scoată…

Dacă Hristos este în tine, cine poate să-ţi stea împotrivă?

Sârguieşte-te să asculţi toată slujba într-o stare de trezvie a minţii, trecând de la un simţământ…

Viața omului e ca floarea câmpului – să avem grijă de suflet!

Deci, încetează creştine, cu lucrurile cele păgâneşti şi elineşti, ca nu prin călcarea Legii să necinsteşti…

Viața veșnică…

Toți vor să trăiască! Ce este mai de preț decât viața? Viața le place tuturor. Dar…

Duhul grijii de multe

Duhul grijii de multe, spun Sfinții Părinți, este semnul împătimirii de cele materiale, cleiul care ne…

„Inima să-ţi bată cu Hristos, să-L respiri pe Hristos. Numai atunci eşti om adevărat”

Părintele Sofronie mărturisea cu tristeţe despre o realitate în care trăim: „Cel mai tragic mi se…

Oamenii îndepărtaţi de Dumnezeu sunt cei mai nefericiţi din lume

Bine este nouă că îngăduie Dumnezeu să fim încercaţi, pentru că altfel am fi avut patimi…

Slujire arhierească în Duminica Sfântului Grigorie Palama la Mănăstirea Curchi

În Duminica a doua din Postul Mare, cea a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Preasfinţitul Siluan, Episcop de…

Nu ținem post de ochii lumii…

Postul care este ţinut cu slavă deşartă, mândrie şi egoism, este diavolesc. Sfântul Grigorie spune că…

Predică la Duminica a II-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama – Vindecarea slăbănogului din Capermanum)

Evanghelia tămăduirii slăbănogului (Marcu 2, 1-12): Iisus intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că…

Întristarea cea după Dumnezeu

Împotrivirile pe care le avem din partea duhului întristării, dojenile care îl duc pe om la…