Sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului, la Sfânta Mănăstire Curchi

Doamne, luminează-mi întunericul! (Sf. Grigorie Palama)

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos a adunat în Catedrala „Nașterea Maicii Domnului” de la Sfânta Mănăstire Curchi, preoţi şi zeci de credincioşi  care au venit să aducă mulţumire lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie. Praznicul împărătesc a fost sărbătorit în mod special, prin Sfânta Liturghie praznicală săvârșită de PC Părinte Stareț, Arhimandritul Siluan (Șalari), împreună cu preoții mănăstirii.

Praznicul împărătesc de astăzi, 6/19 august, rememorează momentul schimbării minunate la față a Domnului, în Muntele Taborului, în fața ucenicilor Săi, Petru, Ioan și Iacov. Sărbătorită în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, Schimbarea la Față a Domnului ne vestește în chip tainic cele viitoare, adică slava de la sfârșitul veacurilor trecătoare și arătarea deplină a Împărăției cerurilor.

După Sfânta Liturghie, Părintele Stareț a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre Schimbarea la faţă a Domnului care ne arată scopul vieţii noastre. Toţi suntem chemaţi să ne transfigurăm viaţa, devenind oameni de lumină prin credinţă, rugăciune şi fapte bune.

În cuvântul său, PC Părinte Arhimandrit Siluan a menționat că „urcarea Mântuitorului pe munte nu înseamnă o simplă urcare fizică, ci exprimă mai mult o urcare spirituală. Căci prin aceasta Mântuitorul ne-a arătat care trebuie să fie scopul și destinația noastră finală: viața veșnică în slava Împărăției Cerurilor. Și noi, iubiți credincioși, trebuie să parcurgem acest urcuș duhovnicesc, și să ne sfințim viața prin post, rugăciune, prin îndeletnicirea cu citirea și meditarea la cele sfinte, prin participarea la sfintele slujbe ale Bisericii, și, mai ales, prin împărtășirea cu Sfintele și de Viață Făcătoarele lui Hristos Taine, prin care ni se împărtășește harul dumnezeiesc necesar pentru schimbarea la față a omului lăuntric. Praznicul Schimbării la Față a Domnului ne cheamă pe toți la o schimbare și luminare a vieții noastre prin fapte și gânduri bune, ajutându-i și consolându-i pe cei mai triști și necăjiți decât noi”.

Părintele Stareț a vorbit şi despre faptul că deși Apostolii au intrat prin Duhul Sfânt în vederea dumnezeirii celei de nedescris a Domnului Iisus Hristos, totuși această vedere nu era încă desăvârșită, deoarece Apostolii nu erau capabili să primească deplinătatea desăvârșirii luminii taborice. Punctul culminant a întregului eveniment de pe Tabor și clipa supremă a fost auzirea glasului veșnic al Tatălui: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit.”

De asemenea, Părintele Stareț a explicat și modul cum s-a petrecut acest eveniment, arătând că prin acea transfigurare de pe Tabor, Mântuitorul le întărește credința ucenicilor Săi că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, descoperind totodată și scopul pentru care a venit în lume: mântuirea omului, căci Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu (Sf. Irineu). „Slava pe care Mântuitorul Iisus Hristos a descoperit-o ucenicilor Săi pe Muntele Tabor este slava cu care Domnul va veni la sfârșitul veacurilor să judece vii și morții”.

Totodată, Părintele a evidenţiat faptul că Schimbarea la Faţă ne arată viitorul ultim, deplin, desăvârşit şi definitiv al omului şi anume desăvârşirea sa, iar Chipul transfigurat al Mântuitorului se oglindeşte şi astăzi pe faţa luminată a multor credincioşi care trăiesc cu adevărat după Cuvântul Evangheliei: „Acest lucru este foarte evident și în slujba sfântă a sărbătorii de astăzi, în care Biserica îi cheamă și îi îndeamnă cu putere pe toți la urcușul pe înălțimile muntelui vederii celei duhovnicești”.

„Să ne ridicăm și noi din mocirla păcatelor și să ne înălțăm inimile la Hristos, petrecând mereu în sfințenie și frică de Dumnezeu, așa precum astăzi ne-am simțit cu toții sublim în Biserica Născătoarei de Dumnezeu, pentru care, împărtășiți fiind de o asemenea stare dumnezeiască, zicem și noi ca și Apostolul: „Doamne, bine este nouă să fim aici” (Matei 17,4). Trebuie și noi să ne schimbăm la față lăuntric în această viață, așa încât mintea lui Hristos să devină mintea noastră (potrivit apostolului Pavel în I Cor. 2,16), ca și în cealaltă viață să putem să ne învrednicim a intra în Slava lui Hristos în veacul ce va să fie. Strălucească, Dătătorule de lumină, și întru mine, păcătosul, lumina cea neapropiată. Amin!”, a concluzionat Părintele Arhimandrit Siluan.

La finalul Sfintei Liturghii PC Părinte Arhimandrit Siluan a rostit o rugăciune de binecuvântare a primelor roade ale viței-de-vie, a fagurelui de miere, precum și alte roade ale câmpului, ca semn de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu Care dăruieşte oamenilor darurile Sale, daruri care se obţin prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

Deși ne aflăm în postul Adormirii Maicii Domnului, Biserica a rânduit ca pe 6/19 august, de sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, să se facă dezlegare la pește pentru bucuria praznicului.

 „Vino, lumină adevărată, vino, viață veșnică…” (Sf. Simeon Noul Teolog).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *