Mesajul de felicitare al PS Episcop Siluan adresat PS Ioan, Episcop de Soroca, cu prilejul aniversării a 3 ani de la hirotonia în treapta de arhiereu

„Şi El i-a dat pe unii să fie apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii binevestitori, pe alţii păstori şi învăţători, ca să-i pregătească pe sfinţi pentru lucrarea slujirii, spre zidirea trupului lui Hristos, până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4, 11-13).

Preasfințite Părinte Episcop și iubite confrate Ioan,

Episcopul este chemat să fie drept „lampa Bisericii” noastre, care este în lume pentru a fi „lumina lumii” și sacramentul Împărăției lui Dumnezeu (Matei 5,14-15; Ioan 1,9).

În ziua aniversării a 3 ani de la chemarea Preasfinției Voastre la dumnezeiască vrednicie și înalta treaptă a Arhieriei Vă adresez cele mai alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Vă doresc să fiți un urmaș și slujitor vrednic al  „Apostolului și Arhiereului mărturisirii noastre” (Evrei 3,1), Domnul nostru Iisus Hristos, având grijă de turma Sa și veghind cu timp și fără timp la cârma acesteia.

De asemenea, fie ca slujirea și mărturisirea arhierească a Preasfinției Voastre să fie îndeplinită cu vrednicie și dreptate pentru Arhiereul cel veșnic, fiind permanent imaginea Sa vie în mijlocul credincioșilor încredințați spre păstorire și ținând cu tărie mărturisirea Lui (Evrei 4,14).

Duhul Sfânt să Vă dea putere multă de a umple mintea şi sufletele credincioșilor păstoriți de înțelepciunea și frumusețea credinței noastre ortodoxe!

Întru mulți și fericiți ani, Preasfinția Voastră!

 

Cu aleasă prețuire,

Siluan,

Episcop de Orhei,

Vicar mitropolitan,

Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *