Mesajul de felicitare al Preasfințitului Siluan, Episcop de Orhei, adresat PC Părinte Constantin Jalbă, cu prilejul aniversării a 40 de ani de viață pământească

Preacucernice Părinte Constantin,

Primiți cele mai calde și sincere felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 40 de ani de viață. În zi de frumos şi emblematic popas aniversar,  avem o deosebită plăcere să Vă transmitem sincerele noastre sentimente de înaltă considerație și apreciere, împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești a putea lucra încă mulți ani înainte lucrarea dumnezeiască a slujirii sacerdotale.

Știindu-vă un vrednic slujitor al altarului, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă ajute şi să vă înţelepţească, pentru a călăuzi pe calea mântuirii turma încredinţată spre păstorire, ca un păstor blând şi drept. Iar dragostea pentru Dumnezeu, buna chibzuială și înțelepciunea sunt însușirile de care dați dovadă.

Fie ca Lumina Mântuitorului Hristos, să Vă călăuzească mereu pașii în realizarea lucrurilor frumoase și mântuitoare, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Asigurându-Vă de respectul pe care Vi-l purtăm, Vă urăm un sincer și cordial

La mulți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste în Hristos – Domnul,

† SILUAN

Episcop de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *