Mesajul de condoleanţe al PS Siluan, Episcop de Orhei, adresat familiei Ipodiaconului Iuvenalie Melnic, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Preoteasa Tatiana (Melnic)

Preacucernice Părinte Pavel,

Îndurerată familie Melnic,

 

Am aflat cu multă durere și întristare despre trecerea la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Preoteasa Tatiana, cea care a fost o slujitoare evlavioasă a Bisericii și va rămâne pentru multe fiice ale Bisericii noastre, a fi o pildă grăitoare de credință, exemplu de preoteasă vrednică și de mamă creștină iubitoare.

A fost o fire caldă cu suflet bun, căutată cu dragă inimă, care și-a închinat necontenit viața slujirii lui Hristos, familiei şi aproapelui. Mărturisitoare a credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi o femeie creștină de o rară nobleţe şi cumsecădenie, Preoteasa Tatiana va rămâne veșnic în amintirea noastră drept un adevărat model de statornicie și viață curată, trăită în frica de Dumnezeu.

În aceste clipe de grea încercare și tristețe pentru întreaga familie, cerem Domnului milei, să mângâie și să întărească pe robii săi Prot. Pavel, dimpreună cu copiii: Iuvenalie, Iuliana și Iustin, cu Harul Său întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mântuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat.

Nădăjduind că Domnul Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieţii, o va răsplăti pe roaba sa cu bogatele Sale daruri cerești.

Vă asigurăm de tot sprijinul nostru și ne rugăm Bunului nostru Mântuitor, Cel Înviat a treia zi din morți, călcând cu moartea pe moarte și Care ne învaţă că „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi!” (Ioan 11,25), să așeze sufletul roabei Sale Preoteasa Tatiana, împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit!

 

Veşnica ei pomenire din neam în neam! Hristos a înviat!

 

Cu părintești condoleanțe și binecuvântare pentru membrii îndureraţi ai familiei,

 

† SILUAN

Episcop de Orhei,

Vicar mitropolitan,

Egumen al Sf. Mănăstiri Curchi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *