Mеsаjul dе fеliсitаrе аl PS Siluan, Episcopul Orheiului, аdrеsаt ÎPS Mitropolit Vladimir, сu prilеjul celebrării ocrotitorului ceresc

Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, a adresat ÎPS Mitropolit Vladimir, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării ocrotitorului ceresc:

 

Înaltpreasfinția Voastră,

Sfântul ocrotitor al ÎPS Voastre, Marele Cneaz Vladimir, pe care-l cinstim astăzi, să mijlocească la Domnul Hristos, întărindu-Vă în dragostea și slujirea Sa, luminând cu faptele izvorâte din credința în Dumnezeu și valorile eterne, îndeosebi prin desăvârșitele calități intelectuale care v-au însoțit pe tot parcursul vieții și slujirii la cârma Bisericii, fapte prin care ați fost și veți rămâne în istoria Bisericii noastre cu adevărat „Părintele nostru duhovnicesc”.

Sfântul Mare Cneaz Vladimir să asculte smerita noastră rugăciune în această zi binecuvântată și să mijlocească pentru Înaltpreasfinția Voastră către Bunul Dumnezeu ca să Vă împărtășească desăvârșit harul Său cel sfințitor.

Având o inimă de Părinte, care s-a făcut altar şi templu al Duhului Sfânt, întru care se lucrează neîncetat rugăciunea pentru cler și popor, Vă dorim să rămâneți și în continuare același model de demnitate, de credință mărturisită în Hristos Domnul, dovedită prin dârzenie mărturisitoare, dar și un adevărat iubitor părinte duhovnicesc pentru toți.

Împreună cu slujitorii și credincioșii Vicariatului de Orhei Vă doresc cu bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu ca sfințenia, curăția și înnoirea sufletească să prisosească în viața și pe tărâmul duhovnicesc al ÎPS Voastre.

La mulți și binecuvântați ani, ÎPS Părinte Mitropolit!

Cu fiască dragoste și ascultare,

Episcop Siluan de Orhei,

Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove,

Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *