Liturghie arhierească și Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Curchi, în ziua pomenirii Sfântului M. Mc. Pantelimon

Joi, 27 iulie/9 august 2018, în prezența a numeroși credincioși, la mănăstirea Curchi a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească, urmată de Taina Sfântului Maslu de obște, de către un sobor de preoți și diaconi în frunte cu PS Episcop Siluan de Orhei, Egumenul așezământului monahal.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice din cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Siluan a vorbit despre viața, pătimirile și minunile Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, acest erou al credinței din Biserica primară, arătând că mucenicia nu este un eveniment din trecutul Bisericii, ci este suferită chiar și de creștinii din zilele noastre: „În nenumărații creștini din toată lumea, care suferă și astăzi pentru credința în Hristos, suferă și pătimește Însuși Domnul Hristos, Cel Care este prezent în trupul fiecărui creștin persecutat.”

După săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, în curtea mănăstirii a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de către soborul slujitorilor Bisericii, care este lucrarea sfântă săvârșită în numele Sfintei Treimi, prin care se împărtășește credincioșilor bolnavi harul nevăzut al tămăduirii sau ușurării suferințelor trupești și întărirea sufletească.

Cu această ocazie, Egumenul mănăstirii a venit către creştinii prezenți la această sfântă taină cu un cuvânt de învăţătură în care a menţionat că Taina Sfântului Maslu, una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii Ortodoxe, aduce vindecare trupească şi sufletească: „În Sfintele Evanghelii și în toate rugăciunile din rânduiala Sfântului Maslu Dumnezeu este invocat ca „Doctorul sufletelor și trupurilor noastre, a Cărui milă este nemăsurată…”, iar după fiecare rugăciune și invocare, credincioșii cântă: „Stăpâne, Hristoase, Multmilostive, miluiește și tămăduiește pe robii Tăi”. Însăși cântarea îl arată pe Mântuitorul Hristos ca „Vindecătorul și ajutătorul celor ce sunt în dureri”. De la Dumnezeu prin rugăciune se cere: „tămăduire neputinciosului robului Său… cel ce mult a greșit”, a menționat PS Siluan.

La această frumoasă întâlnire de rugăciune și comuniune euharistică au fost prezenți și numeroși enoriași și binefăcători ai mănăstirii, care împreună cu slujitorii și obștea monahală au înălțat rugăciuni, cerând mijlocirea Sf. M. Mc. Pantelimon, împreună cu Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae și cu ceilalți sfinți doctori fără de arginți și făcători de minuni prăznuiți în această zi.

„Unule, Cel ce eşti grabnic spre ajutor, Hristoase, arată de sus grabnică cercetare robilor Tăi celor ce pătimesc; izbăveşte–i de boli şi de durerile cele amare; ridică–i ca să Te laude şi să Te slăvească neîncetat, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.” (Tropar din slujba Sfântului Maslu)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *