Dna Ala Popescu, Președintele Consiliului de observatori ai Procesului de Reconstrucție și Restaurare al Complexului monastic Curchi, la a 60-a aniversare

PS Siluan al Orheiului, Egumenul Sfintei mănăstiri Curchi, a adresat un mesaj de felicitare dnei Ala Popescu, Președintele Consiliului de observatori ai Procesului de Reconstrucție și Restaurare al Complexului monastic Curchi, Ex-Preşedinte a Curţii de Conturi a RM, cu prilejul celebrării zilei de naștere:

 

Mult Stimată Doamnă Președinte,

Cu o deosebită plăcere și profundă recunoștință Vă adresez alese felicitări și urări de bine și sănătate cu prilejul aniversării frumoasei vârste de 60 de ani de la naștere.

Vă suntem deplin recunoscători pentru jertfa și munca asiduă depusă întru slava Bisericii lui Hristos, în special pentru dedicația și abnegația cu care v-ați implicat Dumneavoastră dezinteresat, cu multă responsabilitate și totală dăruire în procesul de restaurare al celui mai frumos Complex monastic din țara noastră.

Exigența, cunoașterea, priceperea, mărinimia, voința, smerenia, puterea de înțelegere, cunoaștere și creație, sunt doar câteva din desăvârșitele calități intelectuale excepționale ale Dumneavoastră cu care V-a înzestrat frumos Bunul Dumnezeu și care Vă însoțesc pe parcursul vieții.

Mult Stimată Doamnă Ala Popescu,

Pe lângă faptul că sunteți o cunoscută persoană publică și reprezentant al aparatului de stat, Vă cunoaștem și o râvnitoare creștină și fiică a Bisericii noastre Drept-măritoare cu o finețe sufletească extraordinară, un exemplu de mamă și femeie creștină evlavioasă și de personalitate complexă.

La acest onorabil popas aniversar – omagierea celor 60 de ani din ziua nașterii Dumneavoastră, Vă exprim împreună cu întreaga suflare monahală din Grădina Maicii Domnului de la Curchi, sinceră recunoștință și alese mulțumiri pentru aportul considerabil pe care l-ați adus la refacerea și împodobirea măreței noastre fortărețe din bătrânii codri ai Orheiului, devenind astfel unul dintre ctitorii și binefăcătorii ei, pururi pomenit în sfintele noastre rugăciuni.

Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească jertfa cu belșug de bucurii și de mulțumiri statornice pe tărâm familial și profesional!

La mulți și fericiți ani, Distinsă Doamnă!

 

Cu aleasă prețuire,

Episcop Siluan de Orhei,

Egumenul Sfintei mănăstiri Curchi

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *