Vindecarea cea mai profundă derivă întotdeauna din iertarea de sine

Iertarea autentică este unul din cele mai vindecătoare şi mai eliberatoare daruri pe care ni le putem face vreodată. O viaţă trăită într-o iertare deplină este o viaţă trăită într-o graţie deplină. Adevărata iertare presupune smerenie, dar o şi amplifică. Ea presupune să renunţi la indignarea pe care o consideri

Nu există om care să nu aibă tristețe

Mulți oameni au nenumărate mâhniri în casă, și toți împărtășesc tristețea, însă nu și cauza ei. Unul simte tristețe din cauza femeii lui, altul din cauza copilului său, altul din cauza slugii sale, altul din cauza prietenului său, altul din cauza vrăjmașului său, altul din cauza vecinului său sau a

„Să tacă tot trupul omenesc”

„Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur şi nimic pământesc în sine să nu gândească”. Este un îndemn al Bisericii noastre, o atragere a luării aminte: „Să tacă tot trupul omenesc”. De ce să tacă? Pentru că dacă ar vorbi, n-ar putea să spună

Pocăinţa – o lucrare în prezent cu faţa spre viitor

Pocăinţa nu trebuie înţeleasă niciodată ca o încremenire cu faţa spre trecut, nu trebuie înţeleasă niciodată ca o tânguire. Dumnezeu nu are nevoie de tânguitori, ci are nevoie de oameni care se angajează spre bine. Pocăinţa nu ţine atât de trecut cât ţine de prezent în vederea unui viitor schimbat

Când harul este cu tine, nu mai vezi defectele altora!

În compania acelor care vă primesc, aleşii lui Dumnezeu care vă întâmpină şi vă acceptă să-i slujiţi, consideraţi-vă, dincolo de orice, nevrednici şi onoraţi. Atunci viaţa voastră se va schimba. În schimb, dacă veţi judeca pe alţii pentru lucruri neînsemnate şi exterioare, veţi pierde totul. Tot ceea ce dobândiţi în

Postul modern sau nepostirea prin postire

Ce este postul modern, sau nepostirea prin postire? V-aș ruga să fiți cu luare aminte aici la ceea ce am să vă spun în continuare! Am văzut ce este postul în Vechiul Testament și Noul Testament, am văzut ce face postul în viața noastră. Haideți să vedem ce este postul

Mulţi oameni lasă pentru bătrâneţe marea lucrare a pocăinţei

Se întâmplă însă ca oamenii să cadă în cealaltă extremă: cei cu păcate grele se deznădăjduiesc de mântuirea lor, de milostivirea lui Dumnezeu. Ei cred că este deja prea târziu ca să se pocăiască şi satana le şopteşte: „Da, da, aşa e, în zadar te mai pocăieşti, nu pierde vremea

Dumnezeu a pregătit un loc pentru fiecare

Din aceasta înțelegem de ce Domnul se arată compătimitor față de noi. Ne cunoaște neputința („suntem țărână”). Incapabili, oamenii slabi ajung adesea o piedică în viață. Îi încurcă pe cei activi, ocupați. Inapți pentru luptă, nefiind în stare să dea un sfat bun, ajung să fie disprețuiți deopotrivă de conducători

Dumnezeu ne mângâie când suntem încercați de tristețe

„Cel care ne mângâie în orice suferință”. N-a spus „Cel care nu ne lasă să ne chinuim”, ci a spus „Cel care ne mângâie când suntem încercați de suferință”. Pentru că aceasta arată și puterea Lui Dumnezeu și sporește răbdarea celor care sunt în dureri, deoarece zice: „Suferința aduce răbdare”

Rugăciunile noastre rămân veşnic înaintea lui Dumnezeu

Cunoscând puterea răscumpărătoare a rugăciunii, diavolul, care nu doreşte nimic altceva decât pierderea întregii omeniri, ca toţi să fie părtaşi sorţii lui, face tot ce-i stă în putinţă ca să ne împiedice de la rugăciune. Diavolul nu încearcă prea mult să ne împingă să păcătuim, căci ştie că pocăinţa sinceră

„De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele”

  Dumnezeu este Iubire, dar este şi Dreptate. Este Dragoste şi Justiţie în acelaşi timp. Omul trebuie să se raporteze la Iubirea lui Dumnezeu cu iubirea sa, prin ascultarea poruncilor Sale: ”De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele” [1] şi “Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care

Să-L iubim pe Dumnezeu așa cum se cuvine!

Deci să-L iubim pe Dumnezeu așa cum dorește El, pentru că socotește lucrul acesta foarte însemnat. Și dacă ne întoarcem fața de la El, continuă să ne roage, și dacă nu vrem să ne întoarcem, ne pedepsește din iubire, nu pentru că are pretenția de pedeapsă. Deci ia seama ce

O căsnicie se ține cu dinții

Părinte, nu mă înțeleg cu soțul meu. Ne certăm zilnic din lucruri mărunte, am ajuns să ne contrazicem din orice și să ne spunem cuvinte urâte. Ba, chiar vorbim de divorț deși suntem căsătoriți doar de cinci luni. Astăzi am fost la biserică și ne-am certat și acolo, după Sfânta


Putem crede în vise?

Mai bine să nu credem,  deoarece vrăjmașul și aievea ne insuflă multe deșertăciuni în minte, iar în vis îi este și mai ușor să facă acest lucru. Dacă anumite vise se împlinesc, atunci, datorită împlinirii lor, mulțumiți-I Domnului pentru mila aratată. Și pentru visele plăcute și ziditoare de suflet să-I

„Să închideți mintea în cuvintele rugăciunii”

Pentru majoritatea celor ce se roagă dintre noi, se pare, nimic mai adevărat nu se potrivește decât ceea ce a spus Domnul oarecând spre mustrarea fariseilor: Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de Mine. Și zadarnic mă cinstesc ei (Matei 15, 8-9). De fapt, ceDepărtarea de Dumnezeu este iad

Nu-mi aduc aminte să fi trecut vreo zi fără mângâiere dumnezeiască. Uneori, atunci când oamenii sunt în concedii, mă simt rău, și astfel pot să înțeleg cât de rău pot trăi cei mai mulți oameni nemângâiați, pentru că sunt departe de Dumnezeu. Cu cât se depărtează cineva de Dumnezeu, cu

„Cum să ne iubim unul pe altul”

„Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre toate acestea este dragostea” (1 Corinteni 13,13), spune Apostolul. Acum iubirea este în primejdie, pentru că a rămas de ea doar numele, lucrarea ei nu se află nicăieri, căci ne-am separat între noi. Deci, ce-ar putea să facă