Duminica întâia din Postul Mare, a Ortodoxiei

În Duminica întâia a Postului Mare Sfânta noastră Biserică face prăznuirea biruinței Ortodoxiei împotriva ereticilor potrivnici.…

Duminica izgonirii lui Adam din Rai. Lăsatul secului de brânză

„Adu-ţi aminte deci de unde ai căzut şi pocăieşte-te şi fă-ţi faptele cele dintâi”. (Apocalipsă 2,5)…

Predică la Duminica lasatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi)

Pericopa evanghelică de azi se deosebeşte cu totul de cele din alte Duminici, în sensul că…

Dragostea Dumnezeiască: Tâlcuirea Pildei Fiului Risipitor

În pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32), Mântuitorul Iisus ne-a dat o închipuire a dragostei adevărate, a…

Mitropolitul Bartolomeu Anania despre „Invidia celor de lîngă tine”

Voi începe nu cu un citat dintr-o carte, ci cu o amintire personală. Eram tânăr, și…

Acolo unde găzduiește Iisus toate se schimbă în bine – Cuvânt la Duminica lui Zaheu vameșul

„Pe cel pierdut a venit Fiul Omului să-l caute şi să-l mântuiască“ (Luca 19, 10) Nu…

Duminica a XXXVI-a după Rusalii – a Vindecării orbului din Ierihon

Dumnezeu este Soarele Dreptății, așa cum este scris, Cel Care le luminează pe toate cu razele…

„Ce să fac ca să moştenesc viaţa cea veşnică?”(Luca 18,18)

Evanghelia de astăzi spune că un om vine la Hristos. Este tânăr, este sănătos, este „bogat”,…

Predică la Duminica dinaintea Botezului Domnului

Nu a trecut bine strălucirea unui praznic, că iată, lumina altuia se arată. Abia am prăznuit…

Predică la Duminica după Nașterea Domnului Iisus Hristos

„…Și sculându-se Iosif, a luat, noaptea, Pruncul și pe Mama Lui și a plecat în Egipt.”…

Cuvânt la Duminica dinaintea Nașterii lui Hristos

„Iosife, fiul lui David, nu te teme s’o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea…

„Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga Sa ca sa spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata” (Luca XIV, 17)

Evanghelia de astăzi ne istoriseşte despre un om necunoscut care a dat un ospăţ măreţ, la…

Mulțumirea sau recunoștința adusă lui Dumnezeu

Dumnezeul nostru este Atotputernic și Atotdesăvîrșit și n-are nevoie de niciuna dintre mulțumirile și darurile omului…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania Tâlcuire la pericopa evanghelică „Vindecării femeii gârbove” la Duminica a XVII-a după Rusalii

Una din minunile simple, ca toate minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, a avut loc într-o sinagogă…

Arhimandrit Siluan (Șalari) – Gânduri la începutul Postului Nașterii Domnului

Iubiți frați și surori întru Hristos, Ne aflăm la începutul Postului Naşterii Domnului, numit şi Postul…

Hristos – Samarineanul cel Milostiv

Mândria și înfumurarea sunt două mari piedici în calea virtuții, care-i fac și pe cei mici…

„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20)”

Evanghelia Duminicii a XXIV-a după Rusalii, ne prezintă o scenă înfricoşătoare în care Domnul nostru Iisus…

Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Pomenirea Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir

Prin această pildă minunată, rânduită de către Sfânta Biserică a se citi în Duminica a XXIII-a…

Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa Sa (Luca 8, 5)

Pilda Semănătorului din Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii cheamă pe toţi oamenii să facă roditor…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania: Ce este moartea? Predică la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain

Predică rostită de către ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain (anul…