Cuvânt la Duminica dinaintea Nașterii lui Hristos

„Iosife, fiul lui David, nu te teme s’o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea…

„Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga Sa ca sa spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata” (Luca XIV, 17)

Evanghelia de astăzi ne istoriseşte despre un om necunoscut care a dat un ospăţ măreţ, la…

Mulțumirea sau recunoștința adusă lui Dumnezeu

Dumnezeul nostru este Atotputernic și Atotdesăvîrșit și n-are nevoie de niciuna dintre mulțumirile și darurile omului…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania Tâlcuire la pericopa evanghelică „Vindecării femeii gârbove” la Duminica a XVII-a după Rusalii

Una din minunile simple, ca toate minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos, a avut loc într-o sinagogă…

Arhimandrit Siluan (Șalari) – Gânduri la începutul Postului Nașterii Domnului

Iubiți frați și surori întru Hristos, Ne aflăm la începutul Postului Naşterii Domnului, numit şi Postul…

Hristos – Samarineanul cel Milostiv

Mândria și înfumurarea sunt două mari piedici în calea virtuții, care-i fac și pe cei mici…

„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi Împărăţia lui Dumnezeu (Luca 11, 20)”

Evanghelia Duminicii a XXIV-a după Rusalii, ne prezintă o scenă înfricoşătoare în care Domnul nostru Iisus…

Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Pomenirea Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir

Prin această pildă minunată, rânduită de către Sfânta Biserică a se citi în Duminica a XXIII-a…

Ieşit-a semănătorul să semene sămînţa Sa (Luca 8, 5)

Pilda Semănătorului din Evanghelia Duminicii a XXII-a după Rusalii cheamă pe toţi oamenii să facă roditor…

ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania: Ce este moartea? Predică la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain

Predică rostită de către ÎPS Mitropolit Bartolomeu Anania la Evanghelia Învierii fiului văduvei din Nain (anul…

Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea faceţi-le şi voi lor…

În această scurtă pericopă evanghelică din duminica a XX-a după Rusalii, Domnul a cuprins orice virtute,…

Stăpână de Dumnezeu Născătoare! Acoperă-ne cu cinstit acoperământul tău

Slăvitul Praznic al Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu descoperă ochilor minții noastre o priveliște nespus de…

Să iubim pe vrăjmaşii noştri, căci această poruncă îşi are temelia în dragostea de Dumnezeu şi de aproapele

Iar Eu zic vouă: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine…

Duminica a XVIII-a după Rusalii. Despre ținerea poruncilor dumnezeiești pentru dobândirea și a bunurilor pământești

Pericopa evanghelică din această duminică ne arată destul de vădit că cei care se supun poruncilor…

Arhimandrit Siluan (Șalari): Prin cruce lepădăm şi omorâm păcatul, şi în locul păcatului sădim virtuţile

„Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi cei ce ne mântuim,…

O taină, un crin pe care nu trebuie să îl atingem, trebuie doar să ne bucurăm, de mireasma pe care o răspândeşte împrejur

„De Tine se bucură toată făptura ceea ce ești plină de dar”   Iubiţi frați și…

Duminica a XVI-a după Rusalii. Despre înmulţirea talanţilor

Parabola Mântuitorului din această duminică se adresează îndeosebi celor leneși și trândavi care nu se îngrijesc…

„Să iubeşti pe aproapele tău, ca pe tine însuţi” (Matei 22, 39). Cuvânt la Duminica a XV-a după Cincizecime

În Evanghelie de azi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat legiuitorului care L-a întrebat care este…

Sfântul Ioan Botezătorul – ocrotitorul celor care se luptă pentru adevăr, pentru sfințenie, pentru demnitate umană și pentru mântuirea oamenilor

Iubiți frați și surori întru Hristos, Biserica noastră prăznuieşte pe cel dintâi model de viață călugărească,…

Pilda datornicului nemilostiv – Predică la Duminica a XI-a după Rusalii. Despre iertare și împăcare

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7) Când auzim o asemenea istorie ne…