Mesaj la începutul Postului Mare

Dragi creștini iubitori de Hristos, Iată că ne-am învrednicit și în acest an de acest mare dar și imensă binecuvântare de la Dumnezeu – perioada Postului Mare – vreme bine-primită pentru a ne spăla în lacrimi de pocăință și a ne curăți prin nevoințele lepădării de sine. Această perioadă de

Mesajul PS Siluan, Episcop de Orhei, la Praznicul Nașterii Domnului

„Din slava Ta cerească Te coboară, Spre Betleemul sufletului meu Și-n staulul smereniei, Fecioară, Intrând, să naști pe Unul Dumnezeu”. (Întrupare, Maica Teodosia Lațcu) Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți, Iubiți frați și surori, An de an, Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de bucurie duhovnicească, pentru că

Mesajul Starețului Sfintei Mănăstiri Curchi, PS SILUAN (Șalari), Episcop de Orhei

(Română) Istorica Mănăstire Curchi – nestemată din coroana Maicii Domnului și leagăn al spiritualității naționale își redeschide astăzi larg porțile pentru tot creștinul care cu inimă smerită și cu gând curat vine să plece genunchii în fața Atotțiitorului și să-și aline setea duhovnicească de liniște, împăcare și curăție. După ani de

BUCURAȚI-VĂ, HRISTOS A ÎNVIAT!

„Aşa cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot astfel şi noi să umblăm întru înnoirea vieţii” (Romani 6,4) Iubiţi fraţi şi surori, După ce am străbătut calea binecuvântată a Sfântului și Marelui Post, a sosit vremea să preamărim și Sfânta Înviere din morți a Domnului și Mântuitorului nostru

Mesajul Starețului Sfintei Mănăstiri Curchi, Arhimandritul Siluan (Șalari) la NAȘTEREA DOMNULUI

„Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul!” (Cântarea 1 a Canonului Nașterii)   „Iată vă vestesc bucurie mare” Cu părintească dragoste și stăpânit de înălțătoare sentimente permiteți-mi să Vă împărtășesc din suflet tuturor salutul îngerilor către păstori: „Vă binevestesc bucuria ce

HRISTOS A ÎNVIAT!

(Română) Iubiți frați și surori în Domnul Hristos, iată, a venit la noi praznicul cel dorit și mântuitor, ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, temeiul păcii, pricina împăcării, nimicirea morții, înfrângerea diavolului. Cu aceste cuvinte întâmpină Sfântul Ioan Gură de Aur această „Sărbătoare a sărbătorilor”, care revarsă bucurie și luminează cu

Postul Mare — un timp al bucuriilor duhovniceşti…

(Română) Iubiți frați întru Hristos, Cu ajutorul bunului Dumnezeu, începem Postul Mare - un timp al bucuriilor duhovniceşti şi al speranţei pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Sfinții Părinți, care au rânduit toate întru bunăcuviință, au așezat și această vreme de strădanie ascetică și primenire duhovnicească de 40 de zile de dinaintea marelui praznic

Приветственное слово настоятеля Курковского Богородице-Рождественского мужского монастыря — архимандрита Силуана (Шалару)

Возлюбленные во Христе братья и сестры, Дорогие Паломники, Древняя Курковская монашеская обитель – подлинная жемчужина в венце уделов Божией Матери и колыбель нашей национальной духовности, после многих лет забвения сегодня снова широко открыла свои врата для каждого православного верующего[...]