Pogorârea Duhului Sfânt – încununarea iconomiei dumnezeişti

Sfântul Evanghelist Ioan vorbeşte foarte mult în Evanghelia sa despre o alternativă cerească la hrana pământească.…

„Ziua cea din urmă, ziua cea mare a praznicului” Cincizecimii

Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! (Ioan 20,29) Astăzi, întreaga creștinătate prăznuiește ziua cea…

M-am făcut monah ca să ating Cerul, fie și pentru puțin

…m-am făcut monah și am plecat din lume, pentru că iubesc lumea… Se leapădă de toate……

Ferice de sufletul care nu ia în seamă zarva lumii acesteia

Stăruiți în rugăciune, priveghind în ea cu mulțumire. (Coloseni 4, 2) Pentru a urma exemplul Mântuitorului,…

„Căutaţi să vă apropiaţi sincer de Hristos şi lăsaţi lumea, cu păcatele ei, în pace”

Rog din toată inima mea, plină de dragoste pentru voi, să urmaţi cu inima şi cu…

Creştinii adevăraţi se deosebesc de toţi ceilalţi oameni

Alta este lumea creştinilor, mintea, vorba, fapta şi modul lor de viaţă, şi alta este fapta…

Smerenia este o trăsătură dumnezeiască a vieții lui Hristos

Smerenia este o trăsătură dumnezeiască a vieții lui Hristos. Dacă Dumnezeu Însuși ni S-a arătat nouă…

Monahismul – Armata de Geniu a Creştinismului

Monahismul, potrivit învățăturii Părintelui Sofronie Saharov, nu este o născocire omenească. El constituie un imperativ categoric…

Părintele Sofronie Saharov: Cuvânt despre monahism

Exista diferite chipuri ale vietii calugaresti. Astfel, de pilda la Athos, in vremea noastra se pot…

Duminica Sfinților 318 Părinți de la Sinodul I Ecumenic

„Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și Acești trei Una sunt!”…

Duminica a VII-a după Sfintele Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic)

Duminica a şaptea după Paşti, numită şi Duminica Sfinţilor Părinţi, care au participat la Sinodul I…

În numele Înălțării Domnului, trebuie să ne recunoaştem măsura cerească şi să-i căutam pe cei ce au această măsură

„S-a înălțat Domnul în slavă la ceruri. Cum S-a înălțat Acela care, Dumnezeu fiind, este pretutindeni…

Înălțarea Domnului este bunul nemărginit pentru noi toți

„Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi…

Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos

Vrând să-i încredinţeze de învierea Sa, Mântuitorul a venit în mijlocul ucenicilor Săi și le-a adresat…

Mănăstirea Curchi – Giuvaierul din codrii Orheiului

„Mănăstirea se înalţă numai într-un loc pe care Dumnezeu, între toate, l-a împărtăşit cu harul frumuseţii”.…

Cuvânt la Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena

Când a binevoit Preabunul şi Preamilostivul Dumnezeu să înceteze pâraiele de sânge, care se vărsau din…

Predică la Duminica – vindecării orbului din naștere

HRISTOS A ÎNVIAT! Frați creștini, Evanghelistul, insuflat de Dumnezeu, a dat atâta importanţă acestei minuni şi…

Duminica Orbului din naştere – Duminica a VI-a după Paşti

Prin minunea vindecării trupești și sufletești a orbului din naștere, Mântuitorul nostru, ca un medic înțelept…

ÎPS Bartolomeu Anania – Gânduri la Duminica Orbului

„Doamne, să văd” poate însemna, pe lângă voinţa recâştigării simplei capacităţi vizuale (care se confundă cu…

Nici o artă nu e mai presus de educație

Mai multă grijă avem de măgari și de cai, decât de copii. Și dacă cineva are…